lmnapoje.cz objednat online
Objednej ONLINE,
vyzvedni v Opavě!


na prodejně přijímáme platby kartou:
MasterCardMaestroVisaVisa Electron
O násO nás

Provozní dobaProvozní doba

KontaktKontakt

Akční letákAkční leták
|
DopravaDoprava
|
Půjčovna chlazeníPůjčovna chlazení
|
Plyn pro výčepPlyn pro výčep

logo LM nápoje s.r.o.
Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.
Na těchto stránkách platí zákaz prodeje alkoholických nápojů,
tabákových výrobků osobám mladším 18 let.
Klikem níže potvrzujete, že jste starší 18 let a neumožňujete přístup na stránky mladšímu 18 let.


kontakt | provozní doba | o nás

Obchodní podmínky

Prodávající společnost L & M nápoje s.r.o., se sídlem  Polní 2498/5, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 28637038, DIČ: CZ28637038, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 36033, upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem (kupujícím) prostřednictvím objednávkového systému prodávajícího, který lze nalézt na internetové adrese www.lmnapoje.cz.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, konzument, nikoliv právnická osoba nebo člověk, který kupuje a prodává objednané zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo pro výkon svého povolání.

Ceny zboží
na tomto webu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty či spotřební daně.

Vyřízení objednávky:
Kupující bere na vědomí, že prodej alkoholických nápojů, tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let je zakázán. Pokud by byla uzavřena kupní smlouva s kupujícím mladším 18let, prodávající si vyhrazuje právo od této kupní smlouvy odstoupit. Prodávající si vzhledem k tomuto omezení vyhrazuje právo zkontrolovat věk kupujícího při osobním převzetí a na základě toho smlouvu upravit, zrušit nebo nepředat takové zboží neurčené pro mladší 18 let.

Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy na dálku.

Při převzetí zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda není poškozeno, otevřeno, či jinak s ním bylo nestandardně manipulováno. Tyto závady hlásit neprodleně.

Prodávající
se zavazuje kupujícímu odevzdat objednané zboží. Dodací lhůta/doba k převzetí je obvykle do 48 hodin od objednání, v případě, že je zboží skladem, je možné zboží vyzvednout ještě tentýž pracovní den do 16 hodin, v sobotu do 11 hodin. Pokud nastanou nějaké okolnosti, např. nedostupnost zboží, které by bránily předání zboží, budou kupujícímu oznámeny, e-mailem, telefonicky nebo případně při osobním jednání. Případný náhradní termín oznámí prodávající kupujícímu např. pomocí e-mailu, telefonu, či při osobním jednání.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě zřetelné chyby ceny v prodejním objednávkovém systému, např. v případě chyby, kdy je jasně viditelná nereálná cena zboží, za kterou se toto zboží maloobchodně vůbec neprodává. O této skutečnosti bude prodávající kupujícího neprodleně informovat. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady nebo není poškozeno. Skutečný vzhled zboží nemusí přesně odpovídat foto zboží, které je umístěno v objednávkovém systému na www.lmnapoje.cz.

Dodání zboží:
Dodání zboží je realizováno osobním odběrem, nebo jinak dohodou obou stran. Prodávající neúčtuje kupujícímu při osobním odběru poplatek za osobní odběr. Kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu zboží. Zboží je nutné vyzvednout do sedmi dnů od objednání, pak je objednávka stornována.

Úhrada zboží:
Úhrada zboží je možná na prodejně v hotovosti nebo platební kartu. Po zaplacení kupní ceny bude kupujícímu vydán doklad o úhradě (účtenka) spolu s údaji o EET (elektronická evidence tržeb).

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Odstoupení od kupní smlouvy:
V případě objednání zboží na dálku lze zboží vrátit do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodů od převzetí zboží.

Dle § 1837 obč.zák. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle odst. c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele.

Dle § 1837 obč.zák. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle odst. g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Pokud bude zboží poškozeno, bude otevřen hygienický obal výrobku; v případě u jídla a pití již byla potravina konzumována, může prodávající odstoupení od kupní smlouvy zamítnout.

Zboží lze vrátit na adrese prodávajícího dle provozní doby nebo zasláním poštou či kurýrem.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Vzorový formulář
pro odstoupení od smlouvy lze stáhnout z adresy https://www.lmnapoje.cz/tipy.pdf

Reklamace zboží:
Kupující má právo uplatnit záruku na zboží, které má prokazatelné vady a vztahuje se na něj záruka.

Kupující může nějakým způsobem doložit zakoupení výrobku (např. číslo faktury, kopie faktury, účtenka, výpis z účtu, kopie stvrzenky z platebního terminálu, doklad o platbě, svědectví osoby apod.).

Reklamace je možné vyřídit osobně na adrese prodávajícího nebo zasláním poštou či kurýrem na adresu prodávajícího.

Na zboží je poskytována záruka 2 roky, pokud není uvedeno jinak. U spotřebního zboží, potravin podléhající rychlé zkáze může být záruka kratší než 2 roky.

Nemá-li zboží požadované vlastnosti, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Platná reklamace je vyřízena výměnnou zboží, slevou, opravou nebo vrácením peněz.

GDPR / ochrana osobních údajů:
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR).

Správce osobních údajů
L & M nápoje s.r.o., se sídlem  Polní 2498/5, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 28637038, DIČ: CZ28637038, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 36033, kontaktní adresa pro oblast ochrany osobních údajů: gdpr@lmnapoje.cz, telefonní číslo: +420 553 668 943. Vás tímto v souladu s čl.12 Nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti a na základě svobodného rozhodnutí v okamžiku navázání obchodního vztahu nebo registrace a dále v rámci smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Osobní údaje získáváme od vlastníků osobních údajů (nákupy, registrace do e-shopu, dodávky produktů a služeb, kontaktní formulář z webu, komunikace po telefonu, vizitky apod.). Osobní údaje z veřejných zdrojů jsou využity výhradně pro potřebu realizace obchodního vztahu nebo v souladu se získaným souhlasem od držitele osobního údaje. Osobní údaje shromažďujeme pouze za účelem zpracování objednávky a případným dotazům na zákazníka, upřesnění objednávky apod.

Předmětem zpracování jsou údaje, fakturační a dodací adresa, název firmy, jméno a příjmení, ulice, město, poštovní směrovací číslo, daňové identifikační číslo (tzv. DIČ), identifikační číslo organizace (tzv. IČ), telefonní číslo, Skype kontakt a e-mail. Tyto vyjmenované osobní údaje nejsou v žádném případě poskytnuty dalším osobám, třetím osobám, nejsou využity k dalším marketingovým účelům, jsou to údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

V případě souhlasu se zasíláním reklamních / marketingových e-mailů dostává příjemce jednoduchý informační e-mail, souhlas může příjemce kdykoliv odvolat buď přímo kliknutím na odkaz "zrušit odběr " v zaslaném informačním e-mailu, zasláním požadavku na e-mail gdpr@lmnapoje.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle +420 553 668 943.

Zpracování osobních údajů provádí správce za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce garantuje, že budou dodrženy veškeré odpovědnosti při zpracování osobních údajů a práv vlastníka osobních údajů. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, data jsou uložena pod silným heslem a uložení probíhá zabezpečeným šifrovaným přenosem. Za tímto účelem přijal správce taková opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům. Veškerá data jsou shromažďována a ukládána na serverech, které jsou umístěny v zabezpečeném objektu, to se týká také veškerých datových záloh. Všechny údaje jsou chráněny také proti případným elektronickým útokům – HW firewallem a SW zabezpečením přímo na serverech.

Doba zpracování osobních údajů
V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách  jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, oprávněných zájmů zpracovatele a příslušných právních předpisů. Každý vlastník osobního údaje, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobního údaje, které je v rozporu s ochranou osobního života vlastníka osobního údaje nebo v rozporu se zákonem zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat správce o vysvětlení osobně nebo prostřednictvím adresy gdpr@lmnapoje.cz. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz (zapomenutí) osobních údajů.

Problematika cookies:
Když používáte náš e-shop v počítači jsou uloženy také cookies. Cookies nejsou nijak škodlivé, nemohou spustit vir ani spustit nějaký program. Slouží pouze k tomu, aby byl e-shop funkční a pro uživatelsky příjemnější. 
Informace získané pomocí cookies jsou uloženy pouze ve Vašem počítač a používáme je pouze pro správný chod e-shopu.
 Používáme jen dočasné cookies, tzn. že max. po 2 dnech se automaticky zneplatní prohlížečem, případně tyto cookies můžete odstranit ručně v nastavení prohlížeče (obvykle správa zabezpečení, správa cookies). V nastavení počítače můžete cookies také trvale zakázat, avšak toto pro chod našeho obchodu nedoporučujeme - objednávka se nemusí odeslat nebo nemusí k nám dorazit správně.

Další práva a povinnosti smluvních stran:
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy sklad@lmnapoje.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

Ostatní neuvedené se řídí dle platného ustanovení občanského zákoníku.

Kontakt na prodávajícího:
e-mail: sklad@lmnapoje.cz
telefon: 553 668 943

Další informace:
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Ochrana osobních údajů
Pošli dotaz

facebook facebook


Zákaz prodeje alkoholických nápojů, tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let.
www.LMnapoje.cz
L & M nápoje s.r.o.
Polní 2498/5
746 01 Opava
IČO:28637038, DIČ:CZ28637038

sklad pevná linka:
553 668 943

E-mail sklad:
sklad@lmnapoje.cz

Radek Latoň:
tel.: 608 412 939

Provozní doba:

PONDĚLÍ   8 – 16
ÚTERÝ   8 – 16
STŘEDA   8 – 16
ČTVRTEK   8 – 16
PÁTEK   8 -  16 
SOBOTA   9 – 11 hod.
NEDĚLE ZAVŘENO
VE STŘEDU
1.5. A 8.5.2024
ZAVŘENO

na prodejně přijímáme platby kartou:
MasterCardMaestroVisaVisa Electron

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.